مدیر مسئول
آدرس
خلاصه کتاب
برنامه درسي مرحله سطح بايد يكي از دو هدف زير را فراهم نمايد: اول: به كسي كه نمي خواهد مرحله خارج اصول را بگذراند، اطلاعات عمومي لازم را بدهد. دوم: آمادگي حضور در مرحله خارج را براي طلبه اي كه مي خواهد مرحله خارج را بگذراند، فراهم نمايد. بنابر اين بايد بررسي بحثهاي عميق تر و گسترده تر را به مرحله خارج واگذاشت، در حالي كه گاهي در اين كتاب ها، يك مسئله به قدري عميق و يا گسترده بررسي مي شود، كه زمينه اي براي بررسي مرحله خارج باقي نمي ماند، و يا گاهي بعضي مسائل در اين علم بررسي شده، كه به علم اصول ربطي ندارد؛ مثل:‌قاعده «لا ضرر»، و بعضي قواعد فقهي ديگر. بخشي از مقدمه حلقات (نگاشته شده در 37 سال پيش)

روش استنباط ـ شرح فارسي بر دروس في علم الاصول حلقه ثاني ج2

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست