مدیر مسئول
محمد صافي اصفهاني
آدرس
خيابان معلم - معلم 12 - كوچه دوم - مؤسسه فرهنگي صاحب الامر(عج)
خلاصه کتاب
كتابي كوچك در قطع جيبي كه اعمال عمره مفرده و برخي دعاها و زيارات مفيد به زبان عربي در آن قرار داده شده است.

اعمال العمره مفرده

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست