مدیر مسئول
علمي محمد جعفر
آدرس
قم، بلوار محمد امين، سه راه سالاريه تهران ،خ. پانزده خرداد، بازار آهنگرها، كوي مسجد جامع، بازار كاشفي، پ. 5
خلاصه کتاب
ادوارد سعيد تلاش كرد تا مرزبندي صورت علمي اي كه از انديشه شرق شناسي دريافت شده بود و به آن چهره اي نوراني در عالم انديشه بخشيده بود را ويران كند و شرق شناسي را در چارچوب فرهنگي و حقيقي صحيح خود قرار دهد. توجه غرب به فعاليت هاي منتقد شرق شناسي مانند كتاب ادوارد سعيد، علامت آشكاري از كيفيت تعامل رايج با شرق شناسي به عنوان جزئي از تاريخ علمي و مسائل و توجهات آن و نه به عنوان اطلاعاتي سري يا ميدان جنگي ميان غرب و شرق است.

ادوارد سعيد منتقد شرق شناسي ـ بررسي انديشه و ميراث فكر ادوارد سعيد

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست