مدیر مسئول
رحيم محمدي تبار
آدرس
قم، خيابان ارم، بعد از پاساژ قدس
خلاصه کتاب
كتاب حاضر در رابطه با نظام آموزشي حوزه هاي علميه در سال اول تحصيلي و دانشگاه ها تهيه شده و شامل سه بخش روان خواني، تجويد، وقف و ابتداء مي باشد. كاربرد اين كتاب براي افرادي است كه با اصول نگارش و علامت گذاري قرآن كريم آشنايي اجمالي دارند ولي به علت عدم تمرين بر روان خواني قرآن مسلط نمي باشند و مايلند با قواعد علم تجويد و وقف و ابتدا نيز آشنا شوند.

روانخواني و تجويد قرآن كريم (با تجديد نظر و اضافات)

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست