مدیر مسئول
محمد جواد خليلي
آدرس
خيابان معلم - معلم 14 - پلاك 8
خلاصه کتاب
نوشته پيش رو در پي بررسي بيان محدوده ي اختيارات حكام در عفو مجرم است تا مشخص سازد كه حاكم تا چه اندازه اختيار عفو مجرم را دارد. ولي از آن جا كه اين بحث يكي از فروعات بحث ولايت فقيه به شمار مي رود و بايد پس از فرض اثبات ولايت فقيه به يكي از اختيارات آن كه اين نوشتار درصدد بيان آن است. پرداخت از اين رو مقدمتا بحثي درباره ي كليات اثبات ولايت فقيه ارائه مي كنيم و پس از فرض اثبات آن به يكي از اختيارات وي كه همان عفو مجرم است مي پردازيم.

پيام اجتهاد 2

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست