مدیر مسئول
ابوالفضل بنائي
آدرس
قم، بلوار امين، كوچه 21، پلاك 46
خلاصه کتاب
رخدادهاي تاريخي در ميان تار و پودي از زمان و مكان پديدار مي شوند و شناخت بهتر و تحليل دقيق تر آن ها به بررسي دو عنصر پيش گفته نيازمند است. حوادث تاريخ اسلام از پيدايش آن تا آغاز غيبت كبري، از آن جا كه با نزول آخرين و كامل ترين دين آسماني همزمان بوده است، از ديگر رخدادهاي تاريخي متمايز بوده و اهميتي بسيار بالاتر دارد. ابعاد زماني و مكاني اين رويدادها به ويژه فضايي كه در آن، آيات الهي فرود و روايات معصومان عليهم السلام پديد آمده است، جهات گوناگوني دارد؛ مانند: فرهنگ، عقايد، بافت اجتماعي، اقتصاد، جغرافياي طبيعي و انساني كه به همه آن ها بايد توجه شود. توجه به اين ضرورت، لزوم تدوين تاريخ اسلام در گستره عصر ظهور اسلام و دوران پيشوايان، از نگاه مكتب اهل بيت عليهم السلام و توجه به ابعاد گوناگون زماني و مكاني آن برجسته تر ساخته است. بارورسازي تدوين كتاب اطلس تاريخ اسلام بدون بهره گرفتن از نقشه ها و تصاوير، نيز ارائه جدول ها و نمودارهاي محتوايي و آماري، هدف اصلي تدوين آن را پديد نمي آورد. از اين رو اطلس تاريخ اسلام با ساختاري متمايز و همراه با مؤلفه هاي موثر بصري بايد شكل مي گرفت.

اطلس تاريخ اسلام

  • نویسنده : بنايي كاشي ابوالفضل
  • قطع کتاب : رحلی
  • چاپخانه ابيانه
  • تیراژ 5000 نسخه
  • تعداد صفحه : 560صفحه
  • شابک 978-600-150-014-5
  • زبان کتاب : فارسی
کتاب برای فروش فعلا موجود نیست