مدیر مسئول
ابوالفضل بنائي
آدرس
قم، بلوار امين، كوچه 21، پلاك 46
خلاصه کتاب
سلامت اجتماعي و شرم و عفت عمومي براي جلوگيري از مفاسد اخلاقي و اجتماعي يك امر ضروري محسوب مي شود. به همين جهت اسلام بر بانوان واجب مي داند كه حجاب را رعايت كنند و آرايش ها و زينت هاي خود را در معرض ديد مردان نامحرم قرار ندهند. پوشش زن در آموزه هاي دين اسلام از اهميت خاصي برخودار است و يكي از احكام ضروري به شمار مي آيد كه شيعه و سني بر آن اتفاق نظر دارند. كتاب حاضر، گامي است در راه تحول در آموزش دين با هدف آسان سازي يادگيري و عمل به احكام كه به شيوه اي نو همراه با تصاوير مناسب و بازباني شيوا و روان به بيان احكام مورد نياز بانوان در موضوع پوشش پرداخته است كه مي تواند در ارائه الگويي مناسب از حجاب بانوان مسلمان مفيد باشد.

احكام مصور پوشش بانوان

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست