قرآن ، احادیث و زیارات دین اهل بیت (ع) فرهنگ و هنر سبک زندگی ادبیات علوم کتب خارجی کودک و نوجوان

تبار انحراف ـ پژوهشي در جريان شناسي انحرافات تاريخي


خلاصه کتاب

نوشتار پيش روي نخستين جلد از مجموعه اي است كه با هدف شناسايي اين جريان و رفتار آنان تدوين شده است. با شناسايي اين جريان ريشه جريانات جاري در سطح بين الملل و منطقه و كشور ما روشن مي شود و حقيقت اين سخن بنيان گذار نظام جمهوري اسلامي را در مي يابيم كه فرمود: اسرائيل بايد از صحنه روزگار محو شود.


ارسال به سراسر ایران
تضمین رضایت
سفارش تلفنی 025-37743160آغاز سخن
پيش درآمد
تاريخ پژوهي
يك. تأكيد قران
دو. عبرت از پيشينيان و رهايي از غفلت
سه. شناخت راه هاي پيش رو
چهار. شناخت دقيق علل پديده هاي امروز
فلسفه تاريخ
رويارويي حق و باطل در تاريخ
عوامل رويارويي كافران و پيامبران
يك. وضع معيشتي و اقتصادي
دو. وضع فرهنگي و فكري
سه. حاكميت پدران و سنت هاي پيشين
تكرار تاريخ؛ آري يا خير؟
آفرينش
آنچه ملائك نمي دانستند
انسان؛ مسجود فرشتگان
آغاز تاريخ دشمني
فلسفه آفرينش
آغاز تاريخ از ديدگاه قرآن
هبوط، آغازي دوباره
ابزارهاي دشمن براي گمراهي
يك. بهره گيري از خواسته ها و اميال انسان
دو. بي تجربگي
سه. خلط حق و باطل
نخستين اردوگاه باطل
نوح عليه السلام، پيامبر خستگي ناپذير
دعوت فراگير
گستره و ويژگي هاي طوفان
آغاز زندگي دوباره در زمين
آغاز عمليات دشمن براي گمراهي
ابراهيم عليه السلام، فريادگر توحيد
ابزارهاي دعوت عوام و خواص
عمليات رواني جبهه باطل
هجرت سياسي ابراهيم عليه السلام
فرزندان ابراهيم عليه السلام
قرباني بزرگ
لوط عليه السلام، سفير ابراهيم عليه السلام