مدیر مسئول
محمد حسن نجفي راد
آدرس
خيابان شهدا (صفائيه) - كوچه آمار - پلاك 42
خلاصه کتاب
امام علي عليه السلام را عالي ترين و برترين قاضي از ميان اصحاب رسول خدا صلي الله عليه و آله دانسته اند. تاريخ زندگي آن حضرت سرشار از مشاوره هاي قضايي و رويدادهايي است كه گره از كار مسلماني گشوده يا حكمي الهي را اجرا كرده است. به رغم تأليف هاي فراوان درباره قضاوت هاي آن حضرت، جاي كتابي كه اين اخبار را با معيارهاي حديثي و تاريخي بسنجد، خالي بود. كتاب حاضر با ارزيابي اخبار قضاوت هاي اميرالمؤمنين علي عليه السلام بيش از 130 مورد از اين روايت ها را بررسي كرده است.
فهرست

سخني با خواننده
سخن نخست
بخش اول: مقدمات و كليات
مقدمه
اهميت، ضرورت و هدف بحث
رويكرد بحث و محدوديت هاي آن
سابقه تحقيق
ساختار
فصل يكم: تاريخچه
گفتار يكم: دادرسي در صدر اسلام
گفتار دوم: جايگاه قضايي اميرمؤمنان
1. نزد پيامبر
2. نزد صحابه
فصل دوم: مفهوم شناسي
واژه قضا
الف) معناي لغوي
ب) معناي اصطلاحي
شأن قضايي معصوم
فصل سوم: سيره قضايي اميرمؤمنان
قضاوت از ديدگاه امام
1. شدت عدالت و مساوات
2. ترديد در موجب حدّ
3. قاطعيت و عدم مداهنه
4. حق مداري
5. شكل و روند دادرسي
6. شيوه هاي اثبات دعوا
7. سيره امام در جزائيات
الف) حدود
ب) قصاص
ج) تعزيزات
فصل چهارم: معيارهاي ارزيابي اخبار و روايات
درآمد
گفتار نخست: منبع شناسي
الف) زمان تأليف
ب) نسبت كتاب به مؤلف
ج) ارزش محتواي كتاب
گفتار دوم: اسناد و روايات
خبر ثقه و موثوق الصدور
مباني رجالي نقد اسناد
شخصيت شناسي راويان
گفتار سوم: قرائن و شواهد
1. مقايسه با كتاب
2. مقايسه با سنت
3. مقايسه با حكم عقل
4. مقايسه با مسلمات فقهي
5. مقايسه با مسلمات تاريخي
6. سازگاري با حس و تجربه

ارزيابي اخبار قضاوت هاي امير المومنين عليعليه السلام

  • نویسنده : صادقي مصطفي (كاشاني)
  • فصل چاپ : بهار
  • سال چاپ : 1392
  • قطع کتاب : رقعی
  • چاپخانه بوستان كتاب
  • تیراژ 1400 نسخه
  • تعداد صفحه : 344صفحه
  • شابک 978-600-195-113-8
  • زبان کتاب : فارسی
کتاب برای فروش فعلا موجود نیست