مدیر مسئول
محمد حسن نجفي راد
آدرس
خيابان شهدا (صفائيه) - كوچه آمار - پلاك 42
خلاصه کتاب
در اين نوشتار اصلي ترين مسأله روشنفكران و نوانديشان مسلمان مسأله سنت و تجدد معرفي گرديده و نوع نگاه و رويكرد آنان در پاسخگويي به اين مسأله تعيين كننده دستگاه نوانديشي آنان شمرده شده است. هر يك از انديشمندان در مسير پاسخگويي به اين مسأله از ديدگاه با دستگاه هاي فلسفي و كلامي خاصي بهره مي برند تا بتوانند راه حلي شايسته براي حل مسأله سنت و تجدد بيابند. آنچه بطور مشخص در اين اثر پي گرفته شده، ظهور ديدگاه هاي هرمنوتيكي آن هم از نوع گادامري در دستگاه فكري نوانديشاني است كه عمدتا از آنان با عنوان نوانديشان مسلمان تجددگرا ياد مي شود. اين نوشتار درصدد است براساس مدل هاي تحليل انتخابي به بررسي چرايي و چگونگي رسوخ ايده هاي هرمنوتيكي فلسفي گادامري در دستگاه فكري و معرفتي نوانديشان ياد شده بپردازد.
فهرست

سخني با خواننده
مقدمه
فصل اول: مقدمه و كليات
نگاه اول
اهميت جريان نو انديشي ديني
تعريف نوانديشي ديني
الف) سنت (Tradition)
ب) تجدد (Modernity)
رويكرد نوانديشان متقدم و متأخر
1. رويكرد عمل گرايانه
2. رويكرد معرفت شناسانه
علت غلبه گفتمان هرمنوتيكي
مسأله (Problem) اصلي نوشتار در يك نگاه
الف. مسأله ها
ب. فرضيه ها
ج. مدلهاي تحليلي
فصل دوم: مختصات هرمنوتيك فلسفي گادامر
درآمدي بر هرمنوتيك فلسفي
هرمنوتيك فلسفي هايدگر
هرمنوتيك فلسفي گادامر
زندگي گادامر
ويژگيهاي هرمنوتيك فلسفي او
اصول و قواعد هرمنوتيك گادامر
فهم به عنوان يك امر وجودي
واقعه فهم
فهم به عنوان دانش عملي
فهم و تطبيق
بازي زباني فهم
فهم، نوعي توافق
فهم و دور هرمنوتيكي
دور هر منوتيك از نظر فيلسوفان
دور هرمنوتيك از نظر فيلسوفان
دور هرمنوتيك در فلسفه شلايرماخر
دور هرمنوتيك در فلسفه هايدگر
گادامر و دور هرمنوتيك
فهم و تاريخمندي
هايدگر و تاريخمندي فهم
گادامر و تاريخمندي فهم
يك: تاريخ مؤثر
دو: آگاهي مؤثر به تأثير تاريخ
سه: سنت
چهار: افق
پنج: پيش داوري
شش: اصل پيش بيني كمال
فهم و زبان
هايدگر و زبان
گادامر و زبان
1. زبان ابزار نيست
2. زبان و كلمات نشانه نيستند
3. زبان محل تحقق عالم مشترك انسانها است
4. زبان بر انسان احاطه دارد
5. زبان محل ظهور هستي است
6. زبان اساسا سرشتي تأملي دارد
7. زبان امري عام و همه شمول است
8. زبان محل ظهور جهان آدمي است

هرمنوتيك و نو انديشي ديني

  • نویسنده : مسعودي جهانگير
  • فصل چاپ : بهار
  • سال چاپ : 1392
  • قطع کتاب : وزیری
  • چاپخانه باقري
  • تیراژ 1400 نسخه
  • تعداد صفحه : 408صفحه
  • شابک 978-964-2636-61-7
  • زبان کتاب : فارسی
کتاب برای فروش فعلا موجود نیست