قرآن ، احادیث و زیارات دین اهل بیت (ع) فرهنگ و هنر سبک زندگی ادبیات علوم کتب خارجی کودک و نوجوان

حماسه ـ رويش آرمان ها

نویسنده: اخوي رضا

خلاصه کتاب

عزت و شرافت، كرامت و بزرگ منشي، شجاعت و دليري، همت و غيرت، صلابت و حماسه آفريني، جزئي از زندگي مردم ايران در طول تاريخ بوده كه داستان هاي اساطيري و پهلواني ايراني،‌ واگويه اي بر اين حقيقت است. در دنياي معاصر نيز ايرانيان با همراهي همان پيشينه ي ممتاز و متمدن، بصيرت و تيزبيني، ژرف انديشي و تخصصي،‌ خدامحوري و عشق به ولايت را نيز ضميمه نموده،‌ درصدد اند تبلور كار آمد سبك اسلامي پيشرفت را با تلاش و مجاهدت حماسي به نمايش گذارند و نقش بارزي در تكميل پازل تحقق حيات طيبه و تشكيل حكومت آرماني مهدوي عجل الله تعالي فرجه الشريف ايفا نمايند. نوشتار حاضر، با نگاهي به آموزه هاي الهي و سيره ي پيشوايان، بايسته هاي آفرينش چنين آرماني را واگويه نموده است.


ارسال به سراسر ایران
تضمین رضایت
سفارش تلفنی 025-37743160فرازهايي از پيام نوروزي رهبر معظم انقلاب
پيش گفتار
فصل اول: مفهوم شناسي
حماسه
حماسه در لغت
توسعه ي معنايي حماسه
حماسه در اصطلاح
اقتصاد
اقتصاد در لغت
اقتصاد در اصطلاح
سياست
سياست در لغت
سياست در اصطلاح
اسطوره
اسطوره در لغت
اسطوره در اصطلاح
تفاوت اسطوره با افسانه
رابطه ي اسطوره و حماسه
كاركردهاي اسطوره در حماسه آفريني
1. آينه اي از تجربه ي تاريخ
2. تقويت روحيه ي آرمان گرايي
3. تقويت هويت ملي
4. آگاهي و تنبه
5. خودباوري ملي و تمدني
جهاد
جهاد در لغت
جهاد در اصطلاح
رابطه ي جهاد با حماسه آفريني
تفاوت جهاد با حماسه
گستردگي معناي جهاد
تحوّل
رابطه تحول و حماسه آفريني
نكته پاياني
يادآوري و يادسپاري
فصل دوم: انواع حماسه
الف: از جهت ماهيت
شاخصه هاي حماسه مقدس
1. هدف مقدس
2. داشتن شجاعت و غيرت ديني
3. بصيرت و بينش عميق
نشانه هاي حماسه نامقدس
ب: از جهت گستره
مصاديقي از حماسه مقدس
محمد صلي الله عليه و آله رسول حماسه
حماسه فاطمي
حماسه علوي
حماسه حسني
حماسه حسيني
حماسه خميني
يادآوري
فصل سوم: پيوستگي سياست و اقتصاد
نگاهي به آموزه هاي ديني
رابطه ي پيوستگي اقتصاد و سياست با حماسه
الف: در ساحت فردي و خانوادگي
ب: در ساحت اجتماعي
ج: در ساحت سياسي
رسولان الهي، مجريان سياست و اقتصاد
حماسه يوسف پيامبر صلي الله عليه و آله
فصل چهارم: بايدهاي آفرينش حماسه
1. دين گرايي و عمل به تكليف الهي
2. بصيرت افزايي و زمان شناسي
3. ارتقاي فرهنگ جهادي
4. خودباوري و اعتقاد به نفس
5. آگاهي و تخصّص
6. شجاعت و جرأت اقدام
رابطه ي شجاعت و حماسه
شجاعان تاريخ
7. مشاوره و استفاده از تجارب ديگران
فوايد استفاده از تجربه ي ديگران
1. افزايش آگاهي
2. مصونيت از لغزش و خطا
3. گزينش نيكو
4. ميانبر به موفقيت
5. رسيدن به اهداف
8. توجه به لوازم خلق حماسه
9. همت و تلاش همه جانبه
10. استقامت و پايداري
11. حفظ وحدت و همدلي
12. همراهي توده ي مردم
نمونه اي قرآني
13. پرهيز از حاشيه ها
14. باور به افق روشن آينده
15. توجه به نقش الگويي ايران
16. توجه به جايگاه ايران در منظومه جهاني مهدوي
فصل پنجم: ايرانيان، حماسه سازان تاريخ
تمجيدهاي پيشوايان از ايرانيان
قم، پايگاه قيام و انقلاب
پايه گذاري تمدن جديد اسلامي توسط ايرانيان
حماسه هاي ايراني
كتابنامه
خودآزمايي