مدیر مسئول
عبدالله صادقي دهاقاني
آدرس
قم - خيابان فاطمي - نبش كوچه سوم - پ.81 - كد پستي:3714967737
خلاصه کتاب
با توجه به سفارش مقام معظم رهبري درباره سبك زندگي، مناسب است هر فردي براساس آموزه هاي قرآن به اين امر اهتمام ورزد. چرا كه پيرامون سبك زندگي پيامبر چنين آورده است: اخلاق رسول خدا صلي الله عليه و آله مصداق عيني و عملي قرآن بوده است. با تاكيد بر آموزش مفاهيم در ماه مبارك رمضان، تفسير سوره صف كه در بردارنده آداب و وظايف ولايت مداران در عرصه جهاد و راه خدا است در نظر گرفته شده است.
فهرست

پيش گفتار
بخش اول: آثار و بركات مسبحات
سوره هاي مسبحات در قرآن
محور موضوعي سوره هاي مسبحات
توحيد
نبوت
عدل
امامت
معاد
فضيلت قرائت سوره هاي مسبحات
ثواب قرائت سوره صف
سه دستورالعمل براي خودسازي
زمينه كلي و محتواي سوره صف
بخش دوم: تسبيح پروردگار
تسبيح و حمد عمومي موجودات جهان
تسبيح خداوند در روايات
معناي عزت و حكمت الهي
معناي حكمت
معناي عزيز و حكيم
پيام ها
قواعد
انواع جمله
تمرين
بخش سوم: گفتار بدون عمل
شأن نزول
پرهيز از گفتار بدون عمل
آثار گفتار بدون عمل
1. خشم عظيم الهي
2. عامل حقارت و عقب ماندگي
گفتار بدون عمل در روايات
پيام ها
قواعد
تمييز
تمرين
بخش چهارم: ويژگي هاي رزمندگان
رزمندگان محبوب خدا
ويژگي هاي رزمندگان
پيام ها
قواعد
حال
تمرين
بخش پنجم: آزار و اذيت ولي و امام
آزار و اذيت ولي
حضرت موسي عليه السلام
حضرت عيسي عليه السلام
پيامدهاي نافرماني از رهبران الهي
1. انحراف از مسير حق
2. فاسق شدن
3. محروميت از هدايت الهي
پيام ها
قواعد
مفعول فيه
تمرين
بخش ششم: دروغ گوترين انسان ها
اقوام هدايت ناپذير
اقسام ظلم
پيام ها
قواعد
جمله حاليه
تمرين
بخش هفتم: غلبه اراده الهي بر توطئه هاي دشمنان
مفهوم اظهار دين حق بر همه اديان
قدرت نرم يا قدرت سخت؟
چگونه نور خدا كامل مي شود؟
پيام ها
قواعد
توابع (تأكيد)
تأكيد
تمرين
بخش هشتم: پرسودترين تجارب (تجارت با خدا، تجارت پرسود)
تجارت پرسود و بي نظير!
اركان تجارت نجات بخش
پايه هاي تجارت نجات بخش
ثمرات و آثار تجارت با خدا
1. نجات از عذاب اليم
2. آمرزش گناهان
3. ورود به بهشت
4. جايگاه اختصاصي در بهشت؛ مساكن طيبه در جنات عدن
5. نصرت الهي
6. فتح نزديك
پيام ها
قواعد
توابع (صفت و عطف نسق)
تمرين
بخش نهم: ولايت الهي و نقش مردم (نقش و جايگاه مردم در تحقق ولايت الهي)
منظور از ياري خدا چيست؟
حواريون چه كساني هستند؟
پيام ها
قواعد
توابع (بدل و عطف بيان)
تمرين
فهرست منابع

ولايت مداران در عرصه جهاد ـ تفسير سوره مباركه صف

  • نویسنده : شبديني پاشاكي محمد
  • فصل چاپ : تابستان
  • سال چاپ : 1392
  • قطع کتاب : رقعی
  • تیراژ 1000 نسخه
  • تعداد صفحه : 104صفحه
  • شابک 978-964-246-203-2
  • زبان کتاب : فارسی
کتاب برای فروش فعلا موجود نیست