مدیر مسئول
صادق زيني لشكاجاني
آدرس
قم، 20 متري شهيد كريمي، بيست متري زاد، ك 40 ، پ 726
خلاصه کتاب
كتاب حاضر متن نوشتاري درس هاي نور احكام 5 مي باشد كه به همراه 243 سئوال تستي به كوشش صادق زيني است و زير نظر استاد محمد حسين فلاح زاده همراه با سي دي نور احكام كه شامل ـ فيلم، انيميشن، تصوير و نمودار ـ مي باشد. اين كتاب طراحي جامع براي آموزش احكام بصورت غيرحضوري تاليف و تدوين شده است. برخي از موضوعات اين كتاب عبارتند از: خريد و فروش، ربا، خيارات شفعه، اجاره، قرض، خواستگاري، وصيت، ارث، نذر و قسم و ...
فهرست

درس 78: خريد و فروش
درس 79: احكام خريد و فروش
درس 80: ربا
درس 81: خيارات و شفعه
درس 82: اجازه، جعاله
درس 83: قرض
درس 84: مضاربه (مزارعه و مساقات)
درس 85: صدقه، هبه و صلح
درس 86: وقف
درس 87: نذر، قسم
درس 88: اشياء پيدا شده
درس 89: اهميت ازدواج
درس 90: خواستگاري، مهريه
درس 91: احكام عقد
درس 92: احكام ازدواج (احكام ازدواج و زناشويي)
درس 93: وصيت
درس 94: ارث
درس 95: حدود و تعزيرات
درس 96: (احكام) برخي از گناهان 1
درس 97: (احكام) برخي از گناهان 2
خاتمه
آزمون تستي

زندگي در پرتو نور احكام 5

  • سال چاپ : 1392
  • قطع کتاب : رقعی
  • چاپخانه باقري
  • تیراژ 5000 نسخه
  • شابک 978-964-2783-14-4
  • زبان کتاب : فارسی
کتاب برای فروش فعلا موجود نیست