مدیر مسئول
صادق زيني لشكاجاني
آدرس
قم، 20 متري شهيد كريمي، بيست متري زاد، ك 40 ، پ 726
خلاصه کتاب
كتاب حاضر متن نوشتاري درس هاي نور احكام 5 مي باشد كه به همراه 311 سئوال تستي به كوشش صادق زيني است و زير نظر استاد محمد حسين فلاح زاده همراه با سي دي نور احكام كه شامل ـ فيلم، انيميشن، تصوير و نمودار ـ مي باشد. اين كتاب طراحي جامع براي آموزش احكام بصورت غيرحضوري تاليف و تدوين شده است. برخي از موضوعات اين كتاب عبارتند از: نماز، احكام نگاه و پوشش، محرم و نامحرم، قبله، احكام مسجد، قرائت، ركوع، سجده، تشهد و سلام، قنوت و تعقيبات، سجده سهو و ...
فهرست

درس 25: نماز
درس 26: احكام طهارت ظاهري
درس 27: پوشش نمازگزار
درس 28: احكام نگاه و پوشش
ادامه درس 28: احكام نگاه كردن
درس 29: افراد ـ محرم و نامحرم
درس 30: وقت نماز
درس 31: قبله
درس 32: مكان نمازگزار
درس 33: احكام مسجد
درس 34: اذان و اقامه
درس 35: واجبات نماز (اركان و غير اركان)
درس 36: نيت و قيام
درس 37: قرائت
درس 38: ركوع
درس 39: سجده
درس 40: تشهد و سلام
درس 41: ترتيب و موالات
درس 42: قنوت و تعقيبات (در cd اين درس بعد از درس 43 قرار دارد)
درس 43: سجده سهو
درس 44: مبطلات نماز
درس 45: شكيات نماز
آزمون تستي

زندگي در پرتو نور احكام 2

  • سال چاپ : 1392
  • قطع کتاب : رقعی
  • چاپخانه باقري
  • تیراژ 5500 نسخه
  • شابک 978-964-2783-11-3
  • زبان کتاب : فارسی
کتاب برای فروش فعلا موجود نیست