مدیر مسئول
مطيع سعيد
آدرس
خ. صفاييه، كوي 28 (بيگدلي)، بين ك. 9 و 11، پ. 177 نشاني 2: شهرك كامكار، 16 متري اول، 8 متري اول، پلاك 8/1
خلاصه کتاب

ماه رمضان فرصتي است بي مثال براي تمرين تقوا و پاكي. آن ها كه در اثر روزه داري و تقوا به طهارت مي رسند. در اين ماه نزول قرآن محرم كلام الله گرديده و در اثر پاكيزگي كه نصيب جان هاي مشتاق شان گرديده، از حقايق قرآن و معارف الهيه بهره مند مي گردند. روزه پاكان كه نجوايي است عاشقانه و برخاسته از دل هاي ما و كلامي است حكيمانه از بلنداي علم و عرفان عالماني رباني تقديم همه ي روزه داراني كه به شوق رضا و تعالي دوست معتكف ضيافت خانه ي خدا در ماه پر بركت رمضان گرديده اند.

فهرست

 

مقدمهمقدمهاولين روز ضيافتنجواي دلكلام حكيمبيانات حضرت امام خميني قدس سرهماه مبارك رمضان و مهماني خداوند متعالاحكام ضيافتدومين روز ضيافتنجواي دلكلام حكيمبيانات حضرت امام خميني قدس سرهتلاش براي تهذيب نفس و خودسازياحكام ضيافتسومين روز ضيافتنجواي دلكلام حكيمبيانات حضرت امام خميني قدس سرهضيافت الله و مراتب آناحكام ضيافتچهارمين ضيافتنجواي دلكلام حكيمانقطاع الي الله در ماه رمضاناحكام ضيافتپنجمين روز ضيافتنجواي دلكلام حكيمبيانات حضرت امام خميني قدس سرهماه رمضان، ماه تهذيب و توبهاحكام ضيافتششمين روز ضيافتنجواي دلكلام حكيمبيانات حضرت امام خميني قدس سرهرعايت آداب ميهماني حقاحكام ضيافتهفتمين روز ضيافتنجواي دلكلام حكيمبيانات حضرت امام خميني قدس سرهشياطين در اين ماه به زنجير كشيده شده انداحكام ضيافتهشتمين روز ضيافتنجواي دلكلام حكيمبيانات حضرت امام خميني قدس سرهقرآن و دعا در ماه رمضاناحكام ضيافتنهمين روز ضيافتنجواي دلكلام حكيمبيانات حضرت امام خميني قدس سرهاحكام ضيافتدهمين روز ضيافتنجواي دلميزبان روز دهم؛ بانوي بهشتاول المسلمينياور و پشت و پناه رسول خدا صلي الله عليه و آلهمادر صديقه ي طاهره عليها السلامجايگاه بلند حضرت خديجه عليها السلام در نزد پيامبر صلي الله عليه و آلهوفات بانوي بهشت عليها السلاماحكام ضيافتيازدهمين روز ضيافتنجواي دلكلام حكيمبيانات مقام معظّم رهبري مدظلّله العاليماه رمضان، ماه فرصت هابهره مندي از نور قرآن و دعااحكام ضيافتدوازدهمين روز ضيافتنجواي دلروزه ات رويشي به بار نياورد؟!كلام حكيممقام معظم رهبري مد ظله العاليترك گناهاستغفار از گناهاناحكام ضيافتسيزدهمين روز ضيافتنجواي دليا ربّ شهر رمضان!كلام حكيمورزش هاي باطنينيت روزهاحكام ضيافتچهاردهمين روز ضيافتنجواي دلكلام حكيممقام معظم رهبري مدظله العاليماه رمضان و ترك مشتهيّات نفسانياحكام ضيافتپانزدهمين روز ضيافتنجواي دلكلام حكيماحكام ضيافتشانزدهمين روز ضيافتنجواي دلكلام حكيممقام معظم رهبري مد ظله العاليقطعه اي از بهشترمضان؛ ماه همواري راهاحكام ضيافتهفدهمين روز ضيافتنجواي دلكلام حكيممقام معظم رهبري مد ظله العاليتلاوت قرآن همراه با تامّلنوافل را بخوانيداحكام ضيافتهيجدهمين روز ضيافتنجواي دلكلام حكيمبيانات حضرت آية الله حق شناس رحمه اللهتصفيه باطن براي ورود به مهمان خانهمهمان خانه ي خدااوصاف متعلّمتواضعبرائت از حسد ـ كنجكاويحسن نيت ـ نرم زبانيورع و خودداري از گناهادب ـ احساناحكام ضيافتمسافرت در ماه رمضاننوزدهمين روز ضيافتنجواي دلكلام حكيمبيانات حضرت آية حق شناس رحمه اللهدر شب قدر چه بخواهيم؟در شب قدر حاجات بزرگ بخواهيدمباحثه ي علمي در شب هاي قدراحكام ضيافتخوردن و آشاميدنبيستمين روز ضيافتوصيت جاودانه (1)به بهانه ي شهادت مولاي متقيان علي عليه السلامبيانات علامه سيد مرتضي عسكري رحمه اللهكلام حكيمبيانات حضرت آية الله حق شناس رحمه اللهدل از غير خدا خالي كندشمني شيطان و نفسدر شب قدر چه بخواهيم؟كار امروز را به فردا نيندازاحكام ضيافتمبطلات روزهبيست و يكمين روز ضيافتوصيت جاودانه (2)به بهانه شهادت مولاي متقيان علي عليه السلامبيانات علامه سيد مرتضي عسكري رحمه اللهكلام حكيمبيانات حضرت آية الله حق شناس رحمه اللهتقسيم اوقات1. زماني براي مناجات2. زماني هم بايد به خودت برسي3. يك وقتي را هم بايد به خلق برسي4. زماني را براي معاشرت با مومنينسوال قيامت را از ياد نبريداحكام ضيافتجنابت در حال روزهبيست و دومين روز ضيافتنجواي دلكلام حكيمبيانات حضرت آيت الله حق شناس رحمه اللهخواندن سوره روم و عنكبوتداستاني از توبه ي واقعيبندگان بيچاره بر درگاه الهياحكام ضيافتپر كردن دندان و حمام رفتن در ماه رمضانبيست و سومين روز ضيافتنجواي دلكلام حكيمبيانات حضرت آية الله حق شناس رحمه اللهشست و شوي قلبزرق و برق هاي دنيااحكام ضيافتفروبردن خلطبيست و چهارمين روز ضيافتنجواي دلكلام حكيمبيانات حضرت آية الله حق شناس رحمه اللهدل، خانه ي خدامراقبهبخشش هاي الهياحكام ضيافتكفاره ي روزهبيست و پنجمين روز ضيافتنجواي دلنجوايي با عاشقان مبتلاكلام حكيمبيانات حضرت آية الله حق شناس رحمه اللهحضور در درس اخلاقروي آوردن به خدااحكام ضيافتكفاره ي روزهبيست و ششمين روز ضيافتنجواي دلشكوه هاي دلكلام حكيمبيانات حضرت آية الله حق شناس رحمه اللهتوجّه به خدا در نمازاحكام ضيافتزكات فطرهبيست و هفتمين روز ضيافتنجواي دلآنان كه به ما مي خندندپند جاودانبيانات استاد محمد علي جاودان حفظه اللهماه رمضان، ماه ضيافت الهياحكام ضيافتزكات فطرهبيست و هشتمين روز ضيافتنجواي دلحضورش را به خوبي حس مي كنمپند جاودانبيانات استاد محمد علي جاودان حفظه اللهتصفيه ي اعمالتوبهحفظ نگاهاحكام ضيافتزكات فطرهبيست و نهمين روز ضيافتنجواي دللحظه هاي وداعپند جاودانبيانات استاد محمد علي جاودان حفظه اللهمراقب خودتان باشيدهر گناه يك شرك استحق تقواسهل انگاري ديني!احكام ضيافتاختلاف در عيد فطرسي امين روز ضيافتنجواي دلپند جاودانبيانات استاد محمد علي جاودان حفظه اللهچه كسي بازنده است؟احكام ضيافترويت ماه

روزه پاكان

  • فصل چاپ : بهار
  • سال چاپ : 1392
  • قطع کتاب : پالتویی
  • تیراژ 5000 نسخه
  • تعداد صفحه : 180صفحه
  • شابک 978-600-93807-9-4
  • زبان کتاب : فارسی
قیمت: 229347 ریال
تخفیف 0 درصد
قیمت برای شما: 229,347 ریال
افزودن به سبد خرید