مدیر مسئول
صالحي عليرضا
آدرس
م. هفتاد و دو تن، روبروي پادگان امام صادق، چاپ عمران
خلاصه کتاب
حدود دو سال قبل بود كه جمله اي از بزرگي خواندم: كساني كه در انتظار زمان نشسته اند، آن را از دست داده اند. اين جمله تلنگري است كه دست به كار شدم اما راه دور بود و پاي لنگ. با اين همه به راه شدم. هر چند آن اوايل ناآشنا با راه ولي پس از ماه ها و سالي جستجو با در به دري و بي خوابي ها توانستم مقداري از اين ترانه ها كه معمولا سينه به سينه بر جا مانده بود جمع آوري كنم. و آنچه در اين مجموعه مي آيد فقط مشتي از خروار است. كه آن را به عنوان اي سياه زنگي گردآوري شده است. تا جايي كه در توانم بود و دانشم اجازه مي داد سعي كرده ام تا سراينده و اولين خواننده آن را ذكر كنم. به هر حال دفتر اول كه پيش رو مي باشد گردآوري شده است. البته دفتر دومي هم در كار هست و يك مجموعه جداگانه با عنوان در محله خاموشان كه اختصاص دارد به زندگي و ترانه هاي نصرك.

اي سياه زنگي ـ گزيده اي از ترانه هاي عاشقانه بندري

  • سال چاپ : 1392
  • قطع کتاب : رقعی
  • چاپخانه زيتون
  • تیراژ 2000 نسخه
  • شابک 978-600-91860-1-3
  • زبان کتاب : فارسی
کتاب برای فروش فعلا موجود نیست