مدیر مسئول
علي سعيدي
آدرس
قم - 45 متري صدوق - كوچه 56 - پلاك 76
خلاصه کتاب
اينك به شما خواننده گرامي و مشتاقان فراگيري ترجمه كلام خداوند نويد مي دهيم كه اگر كتاب حاضر را همچون جلد نخست اين مجموعه،‌ فرا بگيريد ترجمه بيش از 61 هزار كلمه قرآن براي شما ممكن خواهد شد. به عبارت ديگر 78 درصد كلمات كتاب الهي را مي توانيد درك كنيد و فهميدن بسياري از آيات ساده قرآن براي شما آسان مي شود.
فهرست

مقدمه
بخش پنجم: قيامت
درس هفدهم: وقوع قيامت
زبان قرآن: ضمير منفصل
آشنايي با معارف قرآن
درس هجدهم: ويژگي هاي قيامت
زبان قرآن: ضمير منفصل
آشنايي با معارف قرآن
درس نوزدهم: بهشت و بهشتيان
زبان قرآن: ضمير متصل
آشنايي با معارف قرآن
درس بيستم: دوزخ و دوزخيان
زبان قرآن: ضماير مفعولي
آشنايي با معارف قرآن
بخش ششم: ايمان و مؤمنان
درس بيست و يكم: آثار ايمان
زبان قرآن: فعل ماضي
آشنايي با معارف قرآن
درس بيست و دوم: ويژگي هاي مؤمنان
زبان قرآن: فعل ماضي غايب مفرد
آشنايي با معارف قرآن
درس بيست و سوم: وظايف فردي مؤمنان
زبان قرآن: فعل ماضي غايب جمع
آشنايي با معارف قرآن
درس بيست و چهارم: وظايف اجتماعي مؤمنان
زبان قرآن: فعل ماضي مخاطب مفرد
آشنايي با معارف قرآن
سخني با قرآن آموزان عزيز
بخش هفتم: كفر، شرك و نفاق
درس بيست و پنجم: كفر و كافران
زبان قرآن: فعل ماضي مخاطب جمع مذكر
آشنايي با معارف قرآن
درس بيست و ششم: شرك و مشركان
زبان قرآن: فعل ماضي متكلم
آشنايي با معارف قرآن
درس بيست و هفتم: نفاق و منافقان
زبان قرآن: فعل ماضي ـ پيوست (1)
آشنايي با معارف قرآن
درس بيست و هشتم: فسق و عصيان
زبان قرآن: فعل ماضي ـ پيوست (2)
آشنايي با معارف قرآن
بخش هشتم: تقوا
درس بيست و نهم: دعوت به تقوا
زبان قرآن: فعل مضارع
آشنايي با معارف قرآن
درس سي ام: آثار و بركات تقوا (1)
زبان قرآن: فعل مضارع غايب جمع مذكر
آشنايي با معارف قرآن
درس سي و يكم: آثار و بركات تقوا (2)
زبان قرآن: فعل مضارع مخاطب مذكر (مفرد و جمع)
آشنايي با معارف قرآن
درس سي و دوم: متّقين
زبان قرآن: فعل مضارع متكلم
آشنايي با معارف قرآن

آموزش ترجمه و مفاهيم قرآن كريم ـ ج2

  • نویسنده : علامي ابو الفضل
  • سال چاپ : 1392
  • قطع کتاب : وزیری
  • چاپخانه عمران
  • تیراژ 5000 نسخه
  • تعداد صفحه : 276صفحه
  • شابک 978-600-5581-18-8
  • زبان کتاب : فارسی
کتاب برای فروش فعلا موجود نیست