مدیر مسئول
اعظم جواديان
آدرس
خيابان ارم، نرسيده به ميدان شهدا ، داخل سالن نمايشگاه كتاب برقعي ، واحد 4
خلاصه کتاب
بدان كه دخل و تصرف در بيت المال مخصوصا بيت المال مسلمين گناهي كبيره است. كسي كه در نگهداري بيت المال قصور و مسامحه مي كند و يا در آن دخل و تصرف مي نمايد يا از آن به كارهايي صرف مي كند كه جامعه راضي نيست، گناهي است نابخشودني زيرا همانطور كه گفته شد خداي چنان حق خودش را مي بخشد نه حق يك جامعه چندين ميليون نفري را. كتاب حاضر شامل بيت المال و حق الناس و حكايات طنز مي باشد كه توسط اصغر بحراني تأليف و گردآوري شده است.
فهرست

مقدمه
فصل اول / بيت المال حق الناس
دينكم ديناركم
بيت المال
دخل و تصرف در مال
توبه بهترين راه
اقسام توبه
بيت المال
دو چراغ
روايتي از بيت المال
مدرك قرآني
لقمه حرام از نطفه حرام بدتر است
بي اعتنايي به دنيا
حرام حرام است
حلال و حرام
تأكيد اسلام بر حلال و حرام
انواع مال
دزدي
كم فروشي
حرام خوري
اسلام چه مي گويد؟
دزد محروم از رزق حلال
تا تمام رزقت را نخوري نخواهي مرد
حكايت دختر شاه كرماني
گفته سقراط حكيم
نگهداري مال
ثمرات گرسنگي
عواقب مال حرام
انواع مال
انواع مال حلال
خيانت و غدر در مال
بي اعتنايي به مال دنيا
بيشترين گناه را ثروتمندان مي كنند
مال يا خوراك مشتبه
مال مشتبه
ربا (حرام خوري ديگر)
حق با توست من توبه كردم
تأثير غذا در جسم و جان
زيانهاي حرام خواري
چند روايت از معصوم
بخت النصر (نطفه و شير حرام)
لقمه مشكوك و حضرت علي (عليه السلام)
كسب حرام
عزت نفس و نخوردن لقمه حرام
بوعلي سينا و مرد كنّاس
حرام بودن لهو و لعب و ماهواره
ولي چه ورزشي؟
كبر و فخرفروشي و حسد و حرص
حرص
حسد
فخرفروشي
نجاسات ظاهري و باطني
دانستن طهارت قلب
هواپرستي
كينه و حسد و دشمني
ميل به شهوات
غفلت از ياد خدا
مؤمن آگاه گناه نمي كند
نتيجه دنياپرستي و حرام خوري
حفظ بيت المال
تساوي توزيع بيت المال
تسلط بر هواي نفس
هاروت و ماروت
فصل دوم / حكايات آموزنده
حكايت درباره ابليس
فرعون و شيطان
درباره زنان
ديوانگان
حسادت
بخيلان
حماقت
دزدان
طبيبان
سائلان
مدعيان دروغين پيامبري
زشت رويان
قاضيان
حكايات سگ
درباره گربه
فهرست منابع و مأخذ

بيت المال حق الناس و حكايات طنز

  • نویسنده : بحراني اصغر
  • سال چاپ : 1392
  • قطع کتاب : رقعی
  • چاپخانه حكمت
  • تیراژ 1000 نسخه
  • تعداد صفحه : 104صفحه
  • شابک 978-600-5908-79-4
  • زبان کتاب : فارسی
کتاب برای فروش فعلا موجود نیست