مدیر مسئول
رحيم محمدي تبار
آدرس
قم، خيابان ارم، بعد از پاساژ قدس
فهرست

مقدّمه
درس اوّل: الفباي زبان عرب و حروف مقطّعه قرآن كريم
درس دوم: تاريخچه مختصري از نقطه و علامت گذاري قرآن كريم
درس سوم: حركات (صداهاي كوتاه)
درس چهارم: حروف مدّي (صداهاي كشيده) «1»
درس پنجم: حروف مدّي (صداهاي كشيده) «2»
درس ششم: سكون
درس هفتم: تشديد
درس هشتم: ادغام
درس نهم: مدّ
درس دهم: تنوين
درس يازدهم: اشكال نون ساكن و تنوين (1)
درس دوازدهم: اشكال نون ساكن و تنوين (2)
درس سيزدهم: حروف ناخوانا (1)
درس چهاردهم: حروف ناخوانا (2)
درس پانزدهم: حروفي كه نوشته نشده ولي بايد خوانده شوند
درس شانزدهم: رفع و التقاء ساكنين
درس هفدهم: وقف
درس هيجدهم: وقف و ابتداء
پرسش هاي چهار گزينه اي روانخواني قرآن كريم
عمّ جزء

آموزش روخواني قرآن كريم

  • نویسنده : حبيبي علي
  • فصل چاپ : بهار
  • سال چاپ : 1392
  • قطع کتاب : رقعی
  • چاپخانه قلم
  • تیراژ 2000 نسخه
  • شابک 964-91572-00-8
  • زبان کتاب : فارسی
کتاب برای فروش فعلا موجود نیست