مدیر مسئول
الياس عارف زاده
آدرس
پرديسان – مقابل مسجد امام صادق (ع) - دانشگاه اديان
خلاصه کتاب
كتاب حاضر نخستين كتابي است كه كل پديده ي شمنيسم را در بر مي گيرد و در عين حال آن را در متن عمومي اديان قرار مي دهد و اين كتاب در سرتاسر جهان بطور جامع مورد تحليل و بررسي قرار مي دهد. پديده ي شمنيسم يك پديده ي جادويي ـ ديني رازآلود از جايگاه مهمي در تاريخ اديان برخوردار است چرا كه سنن، اساطير، شعائر، آيين ها و نمادپردازي آن، حاكي از قدمت بسيار زياد آن است و از اين جهت براي دين شناسان و محققان كه به دنبال فهم و كشف معناي عميق آيين ها و اساطير ديني هستند فوق العاده گرانمايه و ارزشمند است.

شمنيسم ـ فنون كهن خلسه

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست