مدیر مسئول
محمد حسن نجفي راد
آدرس
خيابان شهدا (صفائيه) - كوچه آمار - پلاك 42
خلاصه کتاب
تفسير سياسي قرآن انديشه اي نص محور است كه با اعتقاد به جامعيت قرآن، چاره كار سياست امروزي را در بازگشت و فهم مجدد قرآن مي داند و از همين ديدگاه به نقد دوگانه تحجرگرايي ديني و ايدئولوژي سكولار مي پردازد. اين تفسير معطوف به سياست و اصلاح اجتماعي است و به نظامي آزاد و عدالت محور در جامعه توجه دارد. اهميت اين رويكرد تفسيري آن است كه ما را به سوي شيوه اي جديد در حكومت داري، تعاملات اجتماعي و روابط بين المللي و روابط فرد، جامعه و خداوند رهنمون مي شود. تفسير قرآن به قرآن، گسست از سنت هاي تفسيري گذشته، توجه به واقعيت هاي سياسي اجتماعي، محوريت توحيد،‌ پرهيز از اسرائيليات و احاديث ضعيف، تاكيد بر تاريخ و عقل گرايي از شاخصه هاي مهم تفسير سياسي قرآن محسوب مي گردد.

تفسير سياسي قرآن در ايران معاصر

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست