مدیر مسئول
حسينعلي پور مدني
آدرس
كاشان ـ خيابان شهيد رجايي، خيابان آيت‌الله مدني، كوچه فرخ 2، پ 37
خلاصه کتاب
اين كتاب داستاني بسيار عالي براساس اصول اثبات شده بوده و در جهت يادگيري بسيار مفيد و كارآمد مي باشد. مارك و كن يكي از بهترين و موفق ترين تيم هاي نويسندگي را تشكيل داده اند. در كتاب «رهبران بزرگ چگونه رشد مي كنند» اين تيم اخلاقي و رؤيايي به بهترين شكل كارشان را انجام داده اند. اين كتاب راهنمايي است براي كساني كه مي خواهند رهبران اثرگذاري در محيط خانه، محيط كار و بطور كلي در كشورشان باشند.

رهبران بزرگ چگونه رشد مي كنند؟

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست