مدیر مسئول
داود شعبانپور سياهكده
آدرس
بلوار معلم - 10 متري معلم - كوچه 5 - پلاك 4
خلاصه کتاب
ترجمه كتاب ادب الاطفال بين النظريه و التطبيق تأليف دكتر يوسف مارون مي تواند به پژوهشگران نويسندگان و خوانندگان ما كمك قابل توجهي نمايد و راهگشاي مربيان و معلماني باشد كه هماره سعي و تلاش شان بر آن بوده است تا به گسترش و معرفي ادبيات كودكان بپردازد و آن را به ديگران بياموزند. اين كتاب در هفت فصل با عناوين ادبيات كودك: ويژگي ها و هدف ها رشد و تكامل آمادگي زباني كودك، در ادبيات كودك: پيدايش و سير تكاملي آن، قصه در ادبيات كودكان نمايشنامه در ادبيات كودكان شعر در ادبيات كودكان و ادبيات كودك و وسايل ارتباط فكري ارائه مي شود و معيار فصل بندي براساس فصل بندي كتاب مي باشد.

ادبيات كودكان ـ تئوري و كاربردي

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست