مدیر مسئول
دهشيري حسين
آدرس
خ. امام، چهارراه غفاري، خ. ايستگاه، كوي بوعلي(10)، ك. 6، پ. 60
خلاصه کتاب
جبهه اصلاحات كه در جريان انتخابات مجلس ششم، يك رويكرد صددرصد تخريبي را در تعامل با هاشمي رفسنجاني در پيش گرفته بود. اينك با چرخش 180 درجه اي از مواضع گذشته خود به تقديس ايشان روي آورد تا شايد با موفقيت هاشمي رفسنجاني در انتخابات رياست جمهوري، جايگاه سياسي و اجتماعي خود را كه به شدت متزلزل و از دست رفته مي ديد، براي مدتي ديگر حفظ كند. در حالي كه با توجه به حجم گسترده و عمق اقدامات تخريبي گذشته انتظار نمي رفت اين جريان سياسي در اين فاصله كوتاه، ‌دست به چنين چرخش ناباورانه اي بزند. اما اين اتفاق افتاد و جريان اصلاحات خواسته يا ناخواسته با اين چرخش تاكتيكي گام موثر ديگري در جهت تخريب پيروزي ديگر را بدست آورد و آن تأييد و تقديس از طرف كساني بود كه در رقابت هاي انتخاباتي مجلس ششم با تمام توان در جهت تخريب او گام برداشته بودند و اين در نگاه مردم چيزي خبر اعلام برائت آقاي هاشمي از اتهامات قبلي اصلاح طلبان و افشاي هويت نفاق آلود اين جريان سياسي نبود.

از تخريب تا تقديس

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست