مدیر مسئول
دهشيري حسين
آدرس
خ. امام، چهارراه غفاري، خ. ايستگاه، كوي بوعلي(10)، ك. 6، پ. 60
خلاصه کتاب
در كلمات بسياري از مدعيان عرفان، سخنان نغز و پر مغزي نيز يافت مي شود. اغلب صاحبان اين آيين ها افرادي انديشمند و هنرمند باشند. اينان ضمن بكارگيري شگردهاي مختلف تأثيرگذاري بر مخاطبان، عموما سخنان خود را در لفافه اي از زيبايي هاي ادبي ارائه مي دهند. به همين دليل تشخيص اهداف پنهان آنان و روح حاكم به تعاليم شان آسان نيست. كتاب حاضر ضمن اشاره به ويژگي هاي عرفان و عارفان حقيقي تلاش دارد شاخصه هاي اصلي عرفان و عارفان دروغين را به بحث بگذارد.

درآمدي بر عرفان حقيقي و عرفان هاي كاذب

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست