مدیر مسئول
دهشيري حسين
آدرس
خ. امام، چهارراه غفاري، خ. ايستگاه، كوي بوعلي(10)، ك. 6، پ. 60
خلاصه کتاب
هاشم آغاجري عضو سازمان مجاهدين با حمله به دين و دفاع از سخن ماركس، دين را افيون توده ها و حكومت ها ناميده و به مراجع تقليد ديني و روحانيت توهين و آن را به تمسخر گرفته بود. و سخنانش مورد تأييد و استقبال راديوهاي بيگانه و دشمنان نظام اسلامي قرار گرفت. وي با بيان انحرافات مسيحيت به پيدايش نهضت اعتراض در غرب اشاره كرد و خواهان پروتستانتيسم اسلامي شد. اما پيش از آغاجري فتحعلي آخوندزاده آرزوي نابودي روحانيت و تفكيك دين از سياست را كرده بود. آغاجري ادعا مي كرد افكارش را از دكتر شريعتي و شهيد مطهري گرفته است. كه اين ادعا دروغ محض بود. شيك پوش كهنه گو مجموعه اي است كه پس از بازخواني سخنان هاشم آغاجري با تمسك به برخي از سخنان شخصيت هاي ماندگار مانند امام خميني رحمه الله و شهيد مطهري رحمه الله كهنگي اعتقادات آغاجري و تقليد وي از روشنفكران منحرف را نشان مي دهد. و همچنين پاسخي است بر تبليغات كساني كه پس از برخورد قانوني قوه ي قضائيه مي كوشيدند براي تخريب چهره ي دلسوزان نظام و قوه قضائيه چنين وانمود كنند كه جمهوري اسلامي به جاي پاسخ به سخنان آغاجري، برخورد قضايي را پيش گرفته!

شيك پوش كهنه گو ـ بازخواني و پاسخ به سخنان هاشم آغاجاري در همدان

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست