مدیر مسئول
امير حسين مقدم منش
آدرس
بلوار امين - كوچه شماره 21 - پلاك 22 - طبقه دوم- ك.پ:36896-37139
خلاصه کتاب
داستان هاي كوتاه به عنوان پيامك هاي هشدار عمل مي كنند. اين ابزار هنري كه در فرهنگ ملي و ادبي ما به عنوان حكايت ما در آثار فاخري چون گلستان و بوستان سعدي نيز به وفور مشاهده مي شوند در طول تاريخ توانسته اند آثار سازنده عميقي به ويژه در دولت مردان و سياست گذاران از خود بر جاي گذارند. و داستان هاي كوتاه يا همان حكايت ما و به عبارت ديگر پيامك هاي هشدار با هدف بيان واقعيت هاي تلخ يا شيرين به عنوان گزيده اي از زنجيره واقعيت هاي زندگي در تمام جوامع مورد توجه بوده اند: مجموعه داستان هاي نقشه گنج كه در حوزه ادبيات جوانان شكل گرفته اند با هدف نواختن تلنگرهاي انديشمندانه به حوادث پيراموني زندگي نوشته شده اند. اين داستان ها در پي بيدار سازي آن بخش از وجدان هاي ديني اخلاقي و ملي و ادبي جامعه است كه بعضا مورد غفلت واقع شده اند و نگارنده اميدوارم با قالب دهي اين مفاهيم در حوزه داستان هاي كوتاه به مخاطب را به اهميت اين مفاهيم آگاه سازد.

نقشه گنج

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست