مدیر مسئول
امير حسين مقدم منش
آدرس
بلوار امين - كوچه شماره 21 - پلاك 22 - طبقه دوم- ك.پ:36896-37139
خلاصه کتاب
كتاب هنر پولداري براي پاسخگويي به ذهن جواناني تدوين شده كه با هزاران اميد و آرزو به دنبال ايجاد كسب و كاري شرافتمندانه و عزت مدارانه هستند. اين كتاب 40 روش تأمين منابع مالي براي پروژه هاي كارآفريني را به تفكيك مورد بررسي قرار مي دهد. همچنين براي اولين بار در اين كتاب تمام پول هاي دنيا را به سه گروه اصلي تقسيم مي كند كه در متن كتاب به آن پرداخته مي شود. اميد است اين كتاب بتواند جوانان را در كسب و طلب روزي حلال از طريق كسب و كاري مطلوب و دلچسب راهنمايي مقيد و كارآمد باشد.

هنر پولداري

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست