مدیر مسئول
داود شعبانپور سياهكده
آدرس
بلوار معلم - 10 متري معلم - كوچه 5 - پلاك 4
خلاصه کتاب
يكي از كمالات و شايد بتوان گفت اوج كمال، رسيدن به سعادت دنيوي و اخروي است؛ ما در ايام زندگي خود را لفظ سعادت آشنايي پيدا مي كنيم، در حق همديگر براي سعادتمند شدن دعا مي كنيم؛ گاهي با داشتن مال،‌گاهي مقام، گاهي فرزند و ... اما اگر اين موارد سعادت و كسي كه از آن ها بهره اي دارد سعادتمند است، چرا عده اي بسيار را مي بينيم در حالي كه سهم فراواني از اين قبيل دارايي ها را دارند اما هنوز ناله سر مي دهند و در پي سعادتند؟ در مجموعه حاضر سعي شده است كه احاديثي در اين زمينه به زباني ساده و قابل فهم براي عموم آورده شود و از بكار بردن الفاظ تخصصي و پيچيده پرهيز شود و در مواردي كه در منابع از اين الفاظ استفاده شده است. سعي شده نزديك ترين معادل بر آن نوشته شود.

طريق سعادت

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست