مدیر مسئول
داود شعبانپور سياهكده
آدرس
بلوار معلم - 10 متري معلم - كوچه 5 - پلاك 4
خلاصه کتاب
والدين مي توانند با تعيين حد و مرزها و بدور از هرگونه عصبانيت، غرغر، تهديد و هشدارهاي تكراري در كمال آرامش فرزندان خود را به خوبي تربيت كنند. آن ها مي توانند بدون هيچگونه عصبانيتي با داشتن الگوهاي رفتاري درست و صحيح روش مطلوبي را براي مراقبت از خود داشته باشند. همانطور كه مي دانيم كودكان به حد و مرزهاي جدي و منطقي نياز دارند؛ اين حد و مرزها اساس و بنياد امنيت و آسايش خانواده هستند. كودكان خوشبخت كساني هستند كه به صورت مطلوب حد و مرز درستي براي آن ها تعيين شده است و در چهارچوب اين حد و مرز به اندازه كافي اعتماد به نفسشان را تقويت مي كنند. نوشتار حاضر مشتمل بر مجموعه اي از راهكارها و روش هاي صحيح در جهت حفظ آرامش و رعايت ادب و احترام و شيوه هاي درست تربيتي كودكان در خانواده و مدرسه مي باشد.

چگونه تربيت فرزندان بدون از دست دادن عشق و احترام

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست