مدیر مسئول
داود شعبانپور سياهكده
آدرس
بلوار معلم - 10 متري معلم - كوچه 5 - پلاك 4
خلاصه کتاب
همه ما به روابط اجتماعي اهميت مي دهيم. اما آيا مرد و زن در ارزش گذري ابعاد مختلف افراد تفاوت مي گذارند؟ زنان به پيشبرد روابط دو جانبه و نوع دوستانه اهميت مي دهند. در مقابل مردها به قدرت، سياست و رقابت بها مي دهند. بيشتر افراد با مطالعه اين كتاب بهبود چشمگيري در روابط متقابل شاهد خواهند بود چرا كه بدون شناخت، پيشرفتي حاصل نخواهد شد و اگر با ساختار و ويژگي هاي مغز طرف مقابل آشنا باشيم، در واقع بخش اعظم مسير موفقيت را پيموده ايم. چه موهبتي گرانبهاتر از داشتن زندگي سرشار از آرامش و رضايتمندي همراه با درك متقابل. كتاب حاضر اين هدف را دنبال مي كند.

مرد كيست؟ زن كيست؟

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست