مدیر مسئول
داود شعبانپور سياهكده
آدرس
بلوار معلم - 10 متري معلم - كوچه 5 - پلاك 4
خلاصه کتاب
وقتي ما واژه ي خشم و عصبانيت را تجزيه مي كنيم،‌ مي بينم كه در آن رشته اي از توقعات برآورده نشده وجود دارد. نا اميدي وقتي به وجود مي آيد كه توقعات ما از طرف ديگران برآورده نشده باشد. وقتي احساس نااميدي و يا ناراحتي مي كنيد بهترين پشتوانه براي ما رفتن به سمت خداست و درد دل با اوست بهتر است با تفكر به نعمات بي كرانش خشم را از خود دور سازيم. در اين كتاب هم به راهكارهاي تبديل خشم به محبت و صميمت پرداخته است.

راهكارهاي تبديل خشم به محبت و صميميت ـ از خشم تا محبت

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست