مدیر مسئول
اصغر نائيني زاده
آدرس
كيلومتر 4 جاده قديم اصفهان ، جنب دانشگاه قم
خلاصه کتاب
اين كتاب از چهار بخش تشكيل شده. در بخش اول به اصول كلي بيوشيمي با تكيه بر عناصر و بيوماكرو ملكول هاي تشكيل دهنده بدن و اهميت آب در سيستم هاي بيولوژيك پرداخته شده است. در فصل دوم ساختمان بيوماكرو ملكول ها نظر كربوهيدرات ها، ليپيدها، اسيدهاي آمينه و پروتئين ها، نوكلوتيدها و اسيدهاي نوكلئيك و همچنين آنزيم ها شرح داده شده اند. مباحث مربوط به متابوليسم ملكول ها و تركيبات، با تمركز فرآيندهاي موجود در بدن انسان در بخش سوم توضيح داده شده اند. و در نهايت در بخش چهارم به مباحث عمومي در مورد هورمون شناسي و ويتامين ها پرداخته شده است.

بيو شيمي عمومي

  • سال چاپ : 1392
  • قطع کتاب : وزیری
  • تیراژ 500 نسخه
  • تعداد صفحه : 378صفحه
  • شابک 978-600-6087-03-0
  • زبان کتاب : فارسی
کتاب برای فروش فعلا موجود نیست