مدیر مسئول
اصغر عبداللهي
آدرس
بلوار امين - كوچه 55 - مركز مديريت حوزه هاي علميه خواهران
خلاصه کتاب
اين اثر با 26 درس براي تدريس در چهار واحد آموزشي فراهم آمده است. هدف از تاليف اين درس نامه آشنا كردن مخاطبان با اصول بنيادين نگارش و ويرايش است. فراگيراني كه اين درس ها را با حوصله مطالعه كنند و يكايك تمرين ها را به دقت انجام دهند مي توانند از عهده ي نويسندگي با رعايت قواعد اصلي دستور زبان، لغت، فصاحت، بلاغت و ويراش برآيند. مقصود از شيوايي در اين درسنامه همين است.

شيوه شيوايي

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست