مدیر مسئول
سيد مرتضي حسيني
آدرس
خيابان معلم، كوچه 9، كوچه شهيد جودي، بن بست اول، پلاك 95
خلاصه کتاب
با توجه به نامگذاري سال 1392 توسط مقام معظم رهبري بعنوان سال حماسه سياسي و حماسه اقتصادي؛ براي حماسه سياسي در كشور ايران جايگاه ويژه و مجاري كاربردي فراواني وجود دارد كه ابتدا بايد شقوق و شعب آن شناخته شود و سپس به توضيح درباره آن پرداخته شود. رهبر معظم انقلاب در تفسير حماسه سياسي فرمودند: در زمينه سياست حضور مردم حضور جهادي باشد. با حماسه و با شور بايد وارد شد. با همت بلند و نگاه اميدوارانه بايد وارد شد و با دل پر اميد و پر نشاط بايد وارد ميدان ها شد و با حماسه آفريني بايد به اهداف خود رسيد. در عرصه اقتصاد نيز به توليد ملي بايد توجه شود همچنانكه در شعار سال گذشته بود منتها ترويج توليد ملي و حمايت از كار و سرمايه ايراني يك مسئله بلند مدت است كه در يك سال به سرانجام نمي رسد.

حماسه، سياست و اقتصاد از نظر اسلام

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست