مدیر مسئول
عباس معلمي
آدرس
بلوار امين، مركز پژوهشهاي صدا و سيما
خلاصه کتاب
ابتكار و تاكيد ويژه رهبر معظم انقلاب اسلامي در نامگذاري چند سال اخير با عناوين اقتصادي، نشان دهنده جايگاه مهم اقتصاد در مسير تعالي و پيشرفت ايران اسلامي است. از طرفي نقش حساس و تعيين كننده رسانه ملي در آگاهي بخشي و فرهنگ سازي ـ در زمينه شعار سال و نيز اصلاح بينش، نگرش و رفتار مردم در زمينه هاي مربوط به اقتصاد ـ غير قابل انكار است. اكنون با انتشار كتاب آشنايي با كارشناسان اقتصاد و معرفي تفصيلي 135 نفر كارشناس و مشاور اقتصاد اسلامي، اين امكان فراهم شده است كه مديران و برنامه سازان رسانه ملي با شناخت كافي از توانمندي هاي كارشناسي و مشاوره در اين حوزه، بهترين و توانمندترين كارشناسان و مشاوران را براي برنامه هاي خود برگزينند و قدمي موثر در راه ارتقاي محتواي برنامه هاي رسانه ملي و در نتيجه فرهنگ سازي مناسب در زمينه هاي اقتصادي بردارند.

آشنايي با كارشناسان اقتصاد

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست