مدیر مسئول
سيد ابراهيم اعلايي
آدرس
ميدان امام خميني- 45متري كارگر- بعد از زيرگذر- جنب كوچه 9
خلاصه کتاب
دو رويكرد عمده در جامعه شناسي شهري كلاسيك وجود دارند رويكرد نخست، رويكردي بوم شناختي در جامعه شناسي شهري است كه بر اين پايه استوار است كه شهرها به طور اتفاقي رشد نمي كنند بلكه در واكنش به ويژگي هاي مسايل محيطي و بر مبناي سه فرآيند مهم رقابت تهاجم و جانشيني گسترش مي يابند. رويكرد دوم، رويكردي است كه در آن از شهر نشيني به عنوان يك شيوه زندگي اجتماعي تاكيد شده است ... در اين ديدگاه شهرها محيط هاي ناهمگني از خرده فرهنگ ها تلقي مي شوند كه يك مديريت شهري كارآمد مي بايست به ايجاد تعادل و توازن و انتظام بخشي به چنين اجتماعي بيانديشد و كوشش كند. در اين مسير، مديريت شهري عقلاني مي بايد به تنوع خرده فرهنگ ها در شهرها توجه نشان دهد و موضوع هم جواري قومي، طبقه اي و مذهبي و چالش هاي احتمالي ناشي از آن را از نظر دور ندارد. علاوه بر اين موضوعاتي چون ارتباط در شهرها، كيفيت فضاهاي عمومي، كيفيت مداخله شهرنشينان در اداره امور شهري و ويژگي هاي رفتاري ساكنين شهرها، از جمله موارد مورد استفاده در حيطه ي جامعه شناسي شهري خواهد بود. در كتاب واكاوي مفاهيم جامعه شناسي شهري در غرب، تمركز اثر بر مورد آخر اين دسته از مسايل يا به عبارتي شناسايي ويژگي هاي رفتاري ساكنين شهرها با تمركز بر شهرنشيني در غرب مي باشد.

واكاوي مفاهيم جامعه شناسي شهري در غرب

  • نویسنده : برقراري سميه
  • فصل چاپ : بهار
  • سال چاپ : 1392
  • قطع کتاب : وزیری
  • تیراژ 1000 نسخه
  • تعداد صفحه : 382صفحه
  • شابک 978-600-6696-10-2
  • زبان کتاب : فارسی
کتاب برای فروش فعلا موجود نیست