مدیر مسئول
مرتضي بهلولي
آدرس
45 متري صدوق، شهرك شهيد زين الدين، فاز 3، پ. 21
خلاصه کتاب
به كهكشان ها سفر كنيد و به دنياي ستاره هاي آتشين سياره هاي در گردش و انفجارهاي اسرار آميز در فضا وارد شويد. اطلاعات بهت انگيز در مورد آسمان شب را از كتاب صد واقعيت درباره ستاره شناسي بياموزيد. با خواندن اين كتاب مي توانيد كشف كنيد كه خورشيد ماه و ستاره ها چگونه مي توانند براي گفتن زمان استفاده شوند، و يا دريابيد كه تلسكوپ ها چگونه كار مي كنند و اطراف جهان را مورد بررسي قرار دهيد.

100 واقعيت درباره ستاره شناسي

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست