مدیر مسئول
مرتضي واعظ جوادي
آدرس
خيابان 75 متري عمارياسر – نبش 30 متري شهيد قدوسي
خلاصه کتاب
روح تشنه آدمي، همواره در پي كشف رازهاي نهفته و سر به مهر هستي در تكاپو بوده و پيشرفت و تعالي علمي بشر در وجوه گوناگون را مي توان مرهون حيات پرسشگر و روحيه كنجكاو او دانست. در اين ميان رسالت عالمان دين در هر عصري پاسخگويي به سوالات و شبهات مطرح در باب دين و پاسداري از حدود و حريم شريعت است. مجموعه نسيم انديشه محصول پرسش هاي شفاهي و مكتوبي است كه به محضر استاد فرزانه، آيت الله جوادي آملي شده و فراخور سطح علمي مخاطبان پاسخ يافته است.

نسيم انديشه ـ دفتر دوم ـ مجموعه پرسش ها و پاسخ ها از آيت الله جوادي آملي (دام ظله العالي)

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست