مدیر مسئول
علي سعيدي
آدرس
قم - 45 متري صدوق - كوچه 56 - پلاك 76
خلاصه کتاب
با توجه به نقش زيربنايي توحيد در انديشه و عمل آدمي، نه تنها غير مسلمانان بلكه بسياري از مسلمانان نيز حق توحيد را به جا نياورده و دچار لغزش هاي فكري و عملي گشتند تا آنجا كه گروهي به تعطيل و گروهي به تشبيه گرفتار آمدند. برخي دريافت هاي عقلي را اصل قرار دادند و برخي عقل را كنار گذاشته و به ظواهر نقل متمسك شدند. پس ضروري است اين انديشه ها بر ميزان قرآن، سنت و برهان سنجيده شوند تا درست از نادرست بازشناسي شود. كتاب بررسي و نقد آراي سلفيه درباره توحيد از ديدگاه قرآن، سنت و برهان مي كوشد از ميان آن انديشه ها، ديدگاه سلفيه را كه تاكيد ويژه اي بر توحيد و درستي برداشت هاي خود از آن دارد، بررسي و نقد نمايد.

بررسي و نقد آراي سلفيه درباره توحيد از ديدگاه قرآن، سنت و برهان

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست