مدیر مسئول
عبدالله صادقي دهاقاني
آدرس
قم - خيابان فاطمي - نبش كوچه سوم - پ.81 - كد پستي:3714967737
خلاصه کتاب
زيبايي سياست رعايت عدالت در رهبري و عفو هنگام قدرت است. امام علي عليه السلام شايد كمتر مكتب و مشرب اجتماعي يا فلسفي را مي توان يافت كه داعيه تنظيم روابط انسان ها را داشته باشد و از كنار روابط سياسي بي تفاوت عبور كند. در كتاب دولت در عصر غيبت با يك بررسي علمي، مستدل و منطقي، موضوع را به تناسب وسع اين مقال در خصوص رابطه دين و سياست، حاكميت در اسلام، اصل ولايت فقيه، ماهيت و نظريات پيرامون آن، نحوه تعيين رهبر در مكتب تشيع، وظايف و اختيارات رهبري در عصر غيبت و نقش و جايگاه مردم و بالاخره تمايزات نظام ولايت فقيه با نظام هاي استبدادي، مبتني بر ليبرال دمكراسي و سوسياليستي، مورد مطالعه قرار مي گيرد. از ويژگي هاي اين تحقيق ورود نسبتا نوين به موضوع است. كه از يك سو از دستاوردهاي علمي روز در علم مديريت و حقوق اساسي و علوم سياسي بهره برده و از سوي ديگر بر ادله و منابع فقهي و كلامي شيعه تكيه كرده است.

دولت در عصر غيبت

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست