مدیر مسئول
عبدالله فاتحي
آدرس
صفائيه - كوچه بيگدلي - پلاك 149
خلاصه کتاب
كتاب داستان هاي مثنوي گزينش و فشرده اي شامل 235 داستان از داستان ها و مثال هاي كتاب مثنوي مولوي است، به ترتيب شش دفتر مثنوي تدوين شده و به نثر فارسي ساده و روان درآمده است و براي حفظ لطافت شعري و ... يك يا چند شعر برجسته هر داستان، ذكر شده است. اگر چه بعضي از اين داستان ها در متون اسلامي وجود ندارد؛ ولي روح و شبيه بيشتر آن ها، در متون اسلامي وجود دارد. به اعتقاد نگارنده مولانا در نقل حكايات، چندان عنايتي به صحت و سقم تاريخي آن ها ندارد و صرفا صورت حكايت را براي بيان معاني به خدمت گرفته است. اي برادر قصه چون پيمانه اي است معني اندر وي بسان دانه اي است دانه معني بگيرد مرد عقل ننگرد پيمانه را گر گشت نقل

داستان هاي مثنوي

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست