مدیر مسئول
احمد باقري
آدرس
بنياد - لقمان 2 - پلاك 7
خلاصه کتاب
كتاب مقالات قرآني و حديثي شامل 30 مقاله برگزيده در حوزه مطالعات قرآن و حديث مي باشد كه توسط استاد سيد رضا مودب، استاد دانشگاه قم تدوين شده است. جمع و گردآوري مقالات براساس سير تاريخي نشر آن ها مي باشد كه برخي در تكميل ديگريست و برخي از آن ها پس از نشر مفصل شده و تبديل به كتابي مستقل گرديده است. و اكنون در برخي محافل علمي، متن درسي براي طلاب محترم و دانشجويان عزيز مي باشد. بيشتر مقالات در حوزه قرآن پژوهي و بخشي هم در حوزه حديث پژوهي معارف ديني مي باشد. عناوين بعضي از مقالات عبارت اند: معصومان و فهم ويژه آنان از قرآن ـ روش تفسير عرفاني با تكيه بر آثار امام خميني رحمه الله عليه ـ ذهبي و تفاسير اماميه بررسي تنويع حديث با تاكيد بر ديدگاه علامه سبزواري رحمه الله و ...

مقالات قرآني و حديثي

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست