مدیر مسئول
سيد مسعود موسوي كريمي
آدرس
45 متري صدوق - دانشگاه مفيد
خلاصه کتاب
ملت ها هر روز بيشتر از ديروز به هم وابسته مي شوند و روابط تجاري آنان گسترده تر مي گردد. گستردگي روابط تجاري ناگزير فزوني اختلافات ناشي از آن را هم به دنبال دارد. كتاب داوري تجاري بين المللي تطبيقي، توسط سه تن از متخصصان داوري تجاري بين المللي به نگارش درآمد از متون جامع و تقريبا حاوي كليه مباحث اين حوزه است. رويكرد تطبيقي كتاب از يك سو و استفاده از منابع فراوان و تكيه بر رويه و طرز عمل داوري هاي تجاري بين المللي از ديگر مزاياي كتاب است. بدون ترديد ترجمه اين كتاب خلأ متني جامع در زمينه داوري تجاري بين المللي را مرتفع مي سازد.

داوري تجاري بين المللي تطبيقي

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست