مدیر مسئول
مهدي فقيهي نژاد
آدرس
خيابان معلم، كوچه 17، پلاك 3
خلاصه کتاب
مي توان گفت كه جامعه شيعه با تشكيل حكومت به مرحله جديدي از بلوغ تاريخي خود گام نهاد و فصل جديدي را در پرستش خداوند و تبليغ و تعظيم شعائر دين آغازكرد. در طول مدتي كه از عمر جمهوري اسلامي مي گذرد و پژوهشگران بسياري در زمينه مسائل حكومتي به فعاليت پرداخته اند كه در ميان آن ها مرحوم استاد سيد منير الدين حسيني شيرازي از جايگاه ويژه اي برخوردار است. ايشان بخشي از فعاليت هاي علمي خود را به بحث و بررسي پيرامون مسائل حكومتي اختصاص داد و مطالب فراواني را در اين باره مطرح نمود. كتاب احكام حكومتي چرايي، چيستي و چگونگي به شرح و تبيين ديدگاه هاي استاد حسيني شيرازي در مورد چرايي، چيستي و چگونگي احكام حكومتي مي پردازد.

احكام حكومتي ـ چرايي، چيستي و چگونگي

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست