مدیر مسئول
روح الله لك علي آبادي
آدرس
بلوار شهيد محلاتي - كوچه 34 - انتهاي بن بست
خلاصه کتاب
نزول آية الكرسي سبب افتادن بت ها به صورت به زمين بود، و اگر آية الكرسي در جان ما هم نازل شود بت هاي درون ما، كه ما در آن ها بت نفس است به صورت به زمين مي افتد و آن گاه است كه با گفتن لا اله الا الله رستگار مي شويم. امروزه يكي از سوالاتي كه فراوان پرسيده مي شود اين است كه: چگونه از دست شياطين جن و انس، ساحران، جادوگران و كساني كه به باطل از بعضي علوم غريبه استفاده نادرست مي كنند نجات يابيم؟ نسخه شفابخش اين سوال، مداومت به قرائت آية الكرسي است كتاب آية الكرسي، كليد درهاي بسته به آثار و بركات اين ذكر شريف قرآني از بيان اهل بيت عصمت و طهارت و بزرگان دين مي پردازد.
فهرست

مقدمه
آية الكرسي
ترجمه
معنا و شرح كلمات آية الكرسي
انتخاب نام آية الكرسي براي اين آيات چرا؟
نام گذاري آية الكرسي به زبان ديگر
معناي كرسي
فوائد آية الكرسي
ثواب و پاداش قرائت آية الكرسي
نزول آية الكرسي و اتفاقات عجيب
دعاي ملائك براي قاري آية الكرسي
تأثير خواندن آية الكرسي قبل از زوال خورشيد
تأثير خواندن آية الكرسي در هنگام خواب
آب نيسان شفاي همه امراض
آية الكرسي و اثر عجيب آن
آية‌ الكرسي سيد و آقاي سوره بقره
عظمت آية الكرسي
آية الكرسي درمان يرقان مي كند
آية الكرسي موجب قبولي نماز مي شود
فوائد ديگر آية الكرسي
آية الكرسي براي رفع مشكل عاجلا
آية الكرسي براي توسعه رزق
درمان تب با آية الكرسي
درمان درد چشم
درمان فلج
درمان و دور كردن درندگان و حيوانات موذي با آية الكرسي
درمان فقر
پسر خواستن
درمان مكر شيطان
در امان بودن مسافر
راه بدست آوردن بهشت
درمان فراموشي
رفع دردهاي ظاهري و باطني با آية الكرسي
آية الكرسي و دفع حيوانات درنده
آية الكرسي محافظت جان و مال، و عدم فراموشي قرآن
آية الكرسي و دور كردن دزد
آية الكرسي و رفع گرفتاري
آية الكرسي و محافظت انسان
آية الكرسي در نماز
آية الكرسي و ورود به محشر
آية الكرسي و خوابهاي وحشتناك
آية الكرسي و بچه در شكم
آية الكرسي و عزيز شدن
آية الكرسي و ديدن جايگاه خود در بهشت
آية الكرسي مانع همه آفات
آية الكرسي گنجهاي عرش
آية الكرسي براي رفع آفات
آية الكرسي در هنگام خواب
به بركت آية الكرسي شياطين سي روز از خانه فرار مي كنند
آية الكرسي براي آموزش اسم اعظم خداي تبارك و تعالي
دفع فالج
آية الكرسي بعد از نماز واجب
براي قبول حاجات
آثار عجيب آية الكرسي
حفظ بدن
ثواب در قبرستان
آثار آية الكرسي هنگام خواب
دوازده آية الكرسي برابر با دوازده لشكر
ثواب تلاوت آية الكرسي در نمازهاي مستحبي
ثواب تلاوت آية الكرسي از جمعه تا جمعه ديگر
ثواب آية الكرسي بعد از وضوء
ثواب آية الكرسي در هنگام برگشتن از خانه
آية الكرسي براي حفظ بدن
ختم آية الكرسي
ختم ديگر
پاداش عبادت يك عمر با خواندن آية الكرسي
نياز به طبيب نيست
آية الكرسي براي دفع بلاها و و حفظ بدن
آية الكرسي و عقل كامل پيدا كردن
آية الكرسي براي رفع آفات
آية الكرسي در هنگام خواب
به بركت آية الكرسي شياطين سي روز از خانه فرار مي كنند
آية الكرسي براي آموزش اسم اعظم خداي تبارك و تعالي
دفع فالج
آية الكرسي بعد از نماز واجب
براي قبولي حاجات
آثار عجيب آية الكرسي
حفظ بدن
ثواب در قبرستان
آثار آية الكرسي هنگام خواب
دوازده آية الكرسي برابر با دوازده لشكر
ثواب تلاوت آية الكرسي در نمازهاي مستحبي
ثواب تلاوت آية الكرسي از جمعه تا جمعه ديگر
ثواب آية الكرسي بعد از وضوء
ثواب آية الكرسي در هنگام برگشتن از خانه
آية الكرسي براي حفظ بدن
ختم آية الكرسي
ختم ديگر
ختم ديگر آية الكرسي
پاداش عبادت يك عمر
با خواندن آية الكرسي نياز به طبيب نيست
آية الكرسي براي دفع بلاها و حفظ بدن
آية الكرسي و عقل كامل پيدا كردن
تلاوت كننده آية الكرسي شافع روز جزاست
آية الكرسي براي بازكردن قفل
آية الكرسي و خانهاي بهشتي
ختم ده وقف آية الكرسي براي سعادتمند شدن در دنيا و آخرت
آية الكرسي براي آسان تر شدن زايمان
آية الكرسي براي شفاي بيمار
آية الكرسي و شب دفن ميت
چند داستان از آثار آية الكرسي
1. آية الكرسي فرزند فلسطيني را از مرگ نجات داد
2. آية الكرسي مسافرين هواپيما را از مرگ نجات داد
3. من دزد نيستم
4. مرد انگليسي مسلمان كه دلداده آية الكرسي بود
5. آية الكرسي مانع سارقان شد
6. دفع شر درندگان با خواندن آية الكرسي
7. آية الكرسي در زندان عراق
8. آية الكرسي چشمش را شفا داد
9. آيت الله نجابت فرمودند آية الكرسي بخوان
10. آية الكرسي پرده بر چشمش انداخت
11. به چند معما از قرآن كريم توجه فرمائيد
12. جوابهاي سؤالات مطرح شده
13. معماهاي شعر قرآني

آيه الكرسي، كليد درهاي بسته

  • نویسنده : لك علي آبادي روح الله
  • سال چاپ : 1392
  • قطع کتاب : رقعی
  • چاپخانه باران
  • تیراژ 3000 نسخه
  • تعداد صفحه : 144صفحه
  • شابک 978-600-6281-46-9
  • زبان کتاب : فارسی
کتاب برای فروش فعلا موجود نیست