مدیر مسئول
محمد تقي جعفري
آدرس
قم، خيابان ارم، پاساژ قدس، پلاك 95
خلاصه کتاب
امام حسن مجتبي عليه السلام در موقع ارتحال خود كه جنادة بن أبي أميّه را موعظه فرمود كه اول چيزي كه به او فرمود اين بود: استعد لسفرك و حصل زارك قبل حلول اجلك يعني مهياي سفر آخرت شو و توشه آن سفر را پيش از رسيدن به اجل تحصيل نما. چون سفر آخرت سفري است بعيد و هولناك و منزل هاي سخت و عقبات شديده و جاهاي دشوار دارد، محتاج است به زاد و توشه بسيار كه بايد آني از آن غفلت ننمود و شب و روز در فكر آن بود. شيخ عباس قمي رحمه الله در كتاب منازل الاخرة با اشاره به عقبه هاي سخت و منزل هاي هولناك به ذكر اموري مي پردازد كه در جهت برطرف ساختن سختي هاي عالم برزخ و آخرت نافع مي باشد.

منازل الاخره

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست