مدیر مسئول
عباس معلمي
آدرس
بلوار امين، مركز پژوهشهاي صدا و سيما
خلاصه کتاب
توليد و پخش سريال هاي ماورايي به ويژه در نخستين تجربه هاي رسانه ملي، توجه مخاطبان زيادي را به خود جلب كرد و مديران و برنامه سازان رسانه ملي را متوجه ظرفيت بسيار بالاي مفاهيم معنوي و ماورايي براي توليد برنامه هاي نمايشي از اين گونه ساخت. استمرار اين حركت نيازمند تحقيق و پژوهش جدي در حوزه فرم و محتوا در اين گونه آثار مي باشد. كتاب رسانه ملي و مفاهيم ماورائي؛ آسيب ها و بايسته ها،‌ حاصل مطالعات و پژوهش هاي انجام شده براساس ديدگاه هاي حضرت آيت الله جوادي آملي است كه به مهم ترين پرسش ها و ابهام هاي موجود در اين زمينه پاسخ مي دهد.

رسانه ملي و مفاهيم ماورايي؛ آسيب ها و بايسته ها بر اساس ديدگاه هاي حضرت آيت ا... جوادي آملي

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست