مدیر مسئول
عباس معلمي
آدرس
بلوار امين، مركز پژوهشهاي صدا و سيما
خلاصه کتاب
روح از پيچيده ترين و پر رمز و رازترين موضوع هايي است كه بشر به آن پرداخته است. نامريي و نامحسوس بودن از جمله علل اين پيچيدگي به حساب مي آيد. اقبال رسانه ملي به فيلم هاي ماورايي و از جمله روح، مي طلبد كه ديدگاه اسلام و انديشمندان آن در اين موضوع مورد توجه قرار گيرد. كتاب جايگاه روح در معارف اسلامي با رويكرد رسانه اي مي كوشد تا با بررسي ماهيت روح و حيطه و گستره فعاليت هاي آن در معارف اسلامي، اصحاب رسانه را در ساخت برنامه هايي با عنوان فوق ياري رساند.

روح در معارف اسلامي با رويكرد رسانه اي

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست