مدیر مسئول
محسن كاظمي زهراني
آدرس
خيابان عطاران- عطاران9 – فرعي اول- سمت راست - پلاك 13
خلاصه کتاب
هر سال ميليون ها جوان كانون خانواده را ترك مي كنند و وارد جامعه مي شوند و والدين با نگراني پيش خود مي انديشند تا چه مدت دوري از خانه را تاب مي آورند؟ مطالعات نشان مي دهد كه 50 درصد از آن ها در طي پنج يا شش سال بعد به خانه هاي خود باز مي گردند. هري اچ. هريسون جي آر. در كتاب 1001 چيزي كه جوان ها قبل از ترك خانه بايد بدانند (وگرنه برمي گردند!) در اين كتاب مطالب بسيار سودمندي را متذكر شده كه به والدين كمك مي كند تا دقيقا آنچه را كه هر جوان نياز دارد تا بتواند در دنياي بزرگسالان به بقاي خود ادامه دهد درك كنند. والدين اگر نتوانند مهارت هاي لازم را به جوان هاي خود بدهند آن گاه بعد از چند سال كودك رشد يافته شان به خانه باز مي گردد و كنترل تلويزيون را گم مي كند، و اتاقش را همچنان بي نظم و ترتيب و كثيف رها مي كند، و تا پاسي از شب در كوچه و خيابان سرگردان است و دير وقت به خانه باز مي گردد.

1001 چيزي كه جوان ها قبل از ترك خانه بايد بدانند (وگرنه بر مي گردند!)

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست